May 28, 2020
Top 7 Bài văn phân tích văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G Mác-két 2

Top 7 Bài văn phân tích văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G Mác-két

Bài văn phân tích văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” số 5 Nhắc đến đề tài chiến tranh sẽ có không ít […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ truyện “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh hay nhất 4

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ truyện “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ truyện “Bức tranh của em gái tôi” số 4 Bức tranh của em gái tôi của nhà văn Tạ Duy […]
May 28, 2020
Top 5 Bài văn phân tích tác phẩm “Mấy ý nghĩ về thơ” của Nguyễn Đình Thi hay nhất 6

Top 5 Bài văn phân tích tác phẩm “Mấy ý nghĩ về thơ” của Nguyễn Đình Thi hay nhất

Bài văn phân tích tác phẩm “Mấy ý nghĩ về thơ” số 1 Đã là một thi sĩ, không mấy ai không có những suy nghĩ […]
May 28, 2020
Top 5 Bài văn phân tích tác phẩm “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” của Trần Đình Hượu 8

Top 5 Bài văn phân tích tác phẩm “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” của Trần Đình Hượu

Bài văn phân tích tác phẩm “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” số 2 Mỗi dân tộc đều biểu hiện một nét đẹp văn hóa […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Mùa xuân của tôi” của Vũ Bằng hay nhất 10

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Mùa xuân của tôi” của Vũ Bằng hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Mùa xuân của tôi” số 1 Vũ Bằng tên thật là Vũ Đăng Bằng (1913-1984) sinh tại Hà Nội, […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sài Gòn tôi yêu” của Minh Hương hay nhất 12

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sài Gòn tôi yêu” của Minh Hương hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sài Gòn tôi yêu” số 10 Tùy bút “Sài Gòn tôi yêu” là một bài tùy bút hay thể […]
May 28, 2020
Top 7 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài Vượt thác của Võ Quảng hay nhất 14

Top 7 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài Vượt thác của Võ Quảng hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Vượt thác” số 5 Trích đoạn ngắn viết về con thuyền vượt thác, trên đó có bốn người: dượng […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sông nước Cà Mau” của Đoàn Giỏi hay nhất 16

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sông nước Cà Mau” của Đoàn Giỏi hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sông nước Cà Mau” số 10 Cảnh vật sống nước Cà Mau được miêu tả theo con mắt của […]