May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích bức tranh thiên nhiên trong đoạn trích “Lao xao” của Duy Khán hay nhất 2

Top 9 Bài văn phân tích bức tranh thiên nhiên trong đoạn trích “Lao xao” của Duy Khán hay nhất

Bài văn phân tích bức tranh thiên nhiên trong đoạn trích “Lao xao” số 2 Lao xao là một lát cắt Bức tranh thiên nhiên và […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích vẻ đẹp Cô Tô trong tác phẩm “Cô Tô” của Nguyễn Tuân hay nhất 4

Top 9 Bài văn phân tích vẻ đẹp Cô Tô trong tác phẩm “Cô Tô” của Nguyễn Tuân hay nhất

Bài văn phân tích vẻ đẹp Cô Tô trong tác phẩm “Cô Tô” số 8 Nguyễn Tuân là một trong những tác giả lớn của văn […]
May 28, 2020
Top 4 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Lòng yêu nước” của I-li-a Ê-ren-bua hay nhất 6

Top 4 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Lòng yêu nước” của I-li-a Ê-ren-bua hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Lòng yêu nước” số 2 Bài Lòng yêu nước trích từ bài báo Thử lửa của I. Ê-ren-bua, về […]
May 28, 2020
Top 5 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Động Phong Nha” của Trần Hoàng hay nhất 8

Top 5 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Động Phong Nha” của Trần Hoàng hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Động Phong Nha” số 6 Kính chào các quý vị du khách! Rất hân hạnh được chào đón quý […]
May 28, 2020

Top 4 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử” của Thúy Lan hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử” số 1 Hơn một thế kỉ qua, cầu Long Biên đã chứng kiến […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích đoạn trích “Ra-ma buộc tội” trích sử thi Ra-ma-ya-na hay nhất 10

Top 9 Bài văn phân tích đoạn trích “Ra-ma buộc tội” trích sử thi Ra-ma-ya-na hay nhất

Bài văn phân tích đoạn trích “Ra-ma buộc tội” số 2 Là một trong những cái nôi văn minh đầu tiên của loài người, nền văn […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà 12

Top 9 Bài văn phân tích văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà

Bài văn phân tích văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” số 7 Có rất nhiều các tác phẩm nói về tấm gương đạo đức, phong […]
May 28, 2020
Top 4 Bài văn phân tích bài “Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten” của Hi-pô-lít Ten 14

Top 4 Bài văn phân tích bài “Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten” của Hi-pô-lít Ten

Phân tích bài “Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten” bài số 1 Văn bản “Chó sói và cừu trong thơ ngụ […]