May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Sọ Dừa và cô Út trong truyện cổ tích “Sọ Dừa” hay nhất 2

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Sọ Dừa và cô Út trong truyện cổ tích “Sọ Dừa” hay nhất

Bài văn phân tích nhân vật cô Út số 2 Từ thuở em còn bé tí, bà nội đã kể cho em nghe bao câu chuyện […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài 4

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài

Bài văn phân tích nhân vật Dế Mèn số 1 Dế Mèn phiêu lưu ki là tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng nhất của nhà […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích “Tấm Cám” hay nhất 6

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích “Tấm Cám” hay nhất

Bài văn phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích “Tấm Cám” số 5 yện cổ tích Tấm Cám từ lâu đã được biết đến […]
May 28, 2020
Top 4 Bài văn phân tích nhân vật Sơn Tinh trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” hay nhất 8

Top 4 Bài văn phân tích nhân vật Sơn Tinh trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” hay nhất

Bài văn phân tích nhân vật Sơn Tinh số 2 Nếu các truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên”, “Bánh chưng bánh giầy” giải thích về nguồn […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du 10

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du

Bài văn phân tích nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” số 1 Hình ảnh người phụ nữ từ lâu đã đi […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Trao duyên” của Nguyễn Du 12

Top 9 Bài văn phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Trao duyên” của Nguyễn Du

Bài văn phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Trao duyên” số 1 Trao Duyên là một trong những đoạn thơ có ý nghĩa […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du 14

Top 9 Bài văn phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du

Tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” bài số 6 Nguyễn Du là bậc thầy về tả cảnh. phổ quát câu […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” của Nguyễn Du 16

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” của Nguyễn Du

Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” bài số 8 Đoạn trích Mã Giám Sinh mua kiều thể […]