May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích tác phẩm “Đi bộ ngao du” của Ru-xô hay nhất 2

Top 9 Bài văn phân tích tác phẩm “Đi bộ ngao du” của Ru-xô hay nhất

Bài văn phân tích tác phẩm “Đi bộ ngao du” số 10 Ru-xô là nhà văn tiến bộ người Pháp. Cuộc đời lao động đầy gian […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích tác phẩm “Uy-lít-xơ trở về” của Hô-me-rơ hay nhất 4

Top 9 Bài văn phân tích tác phẩm “Uy-lít-xơ trở về” của Hô-me-rơ hay nhất

Bài văn phân tích tác phẩm “Uy-lít-xơ trở về” số 2 I-lit-át và Ô-đi-xê là hai sử thi nổi tiếng của Hi Lạp, vẫn thường được […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” của Mô-li-e hay nhất 6

Top 9 Bài văn phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” của Mô-li-e hay nhất

Bài văn phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” số 2 Mô-li-e là một nhà biên kịch lớn của Châu Âu thế kỉ XVII […]
May 28, 2020
Top 4 Bài văn phân tích bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” 8

Top 4 Bài văn phân tích bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

Phân tích “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” bài số 2 Văn bản này […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh hay nhất 10

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh hay nhất

Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” số 1 Tôi đi học như là một bức tranh tuổi thơ nhiều […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ về văn bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi hay nhất 12

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ về văn bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ về văn bản “Mẹ tôi” số 8 Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, người mẹ có vai trò lớn […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Cổng trường mở ra” của Lý Lan hay nhất 14

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Cổng trường mở ra” của Lý Lan hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Cổng trường mở ra” số 4 Mỗi người chúng ta ai cũng có những kỉ niệm về thời thơ […]
May 28, 2020
Top 7 Phân tích người mẹ trong bài Cổng trường mở ra của Lý Lan hay nhất 16

Top 7 Phân tích người mẹ trong bài Cổng trường mở ra của Lý Lan hay nhất

Phân tích người mẹ trong bài “Cổng trường mở ra” số 3 Ngày khai trường hàng năm đã trở thành ngày hội của toàn dân. Bởi […]