Top 9 Bài văn phân tích đoạn trích “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi hay nhất 1

Top 9 Bài văn phân tích đoạn trích “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi hay nhất

Bài văn phân tích đoạn trích “Nước Đại Việt ta” số 3 Như ta biết, Cáo cùng với Hịch, Chiếu…
Top 9 Bài văn phân tích tác phẩm “Đi bộ ngao du” của Ru-xô hay nhất 2

Top 9 Bài văn phân tích tác phẩm “Đi bộ ngao du” của Ru-xô hay nhất

Bài văn phân tích tác phẩm “Đi bộ ngao du” số 10 Ru-xô là nhà văn tiến bộ người Pháp.…
Top 9 Bài văn phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” của Mô-li-e hay nhất 3

Top 9 Bài văn phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” của Mô-li-e hay nhất

Bài văn phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” số 2 Mô-li-e là một nhà biên kịch lớn…
Top 9 Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh hay nhất 4

Top 9 Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh hay nhất

Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” số 1 Tôi đi học như là…
Top 5 Bài soạn “Lão Hạc” của Nam Cao hay nhất 5

Top 5 Bài soạn “Lão Hạc” của Nam Cao hay nhất

Bài soạn “Lão Hạc” của Nam Cao số 3 1. Bố cục: Chia làm ba phần: – Phần 1 (…
Top 5 Bài soạn “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen-ri hay nhất 6

Top 5 Bài soạn “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen-ri hay nhất

Bài soạn “Chiếc lá cuối cùng” số 4 Câu 1: * Những chi tiết trong văn bản nói lên tấm…
Top 4 Bài soạn “Đánh nhau với cối xay gió” của Xéc-van-tét hay nhất 7

Top 4 Bài soạn “Đánh nhau với cối xay gió” của Xéc-van-tét hay nhất

Bài soạn “Đánh nhau với cối xay gió” số 5 I. Đôi nét về tác giả Xéc- van- tét –…
Top 4 Bài soạn “Hai cây phong” của Ai-ma-top hay nhất 8

Top 4 Bài soạn “Hai cây phong” của Ai-ma-top hay nhất

Bài soạn “Hai cây phong” số 4 Câu 1 – Căn cứ vào đại từ nhân xưng người kể chuyện…
Top 5 Bài văn phân tích văn bản “Ôn dịch, thuốc lá” của Nguyễn Khắc Viện hay nhất 9

Top 5 Bài văn phân tích văn bản “Ôn dịch, thuốc lá” của Nguyễn Khắc Viện hay nhất

Bài văn phân tích văn bản “Ôn dịch, thuốc lá” số 5 Nguyễn Khắc Viện là một trí thức Tây…
Top 4 Bài soạn “Ôn dịch, thuốc lá” của Nguyễn Khắc Viện hay nhất 10

Top 4 Bài soạn “Ôn dịch, thuốc lá” của Nguyễn Khắc Viện hay nhất

Bài soạn “Ôn dịch, thuốc lá” số 4 Câu 1. Ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề…
Top 8 Bài văn phân tích văn bản “Thông tin về ngày Trái đất năm 2000” hay nhất 11

Top 8 Bài văn phân tích văn bản “Thông tin về ngày Trái đất năm 2000” hay nhất

Bài văn phân tích văn bản “Thông tin về ngày Trái đất năm 2000” số 6 Tính thuyết phục của…