May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sông nước Cà Mau” của Đoàn Giỏi hay nhất 2

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sông nước Cà Mau” của Đoàn Giỏi hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Sông nước Cà Mau” số 10 Cảnh vật sống nước Cà Mau được miêu tả theo con mắt của […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Một thứ quà của lúa non” của Thạch Lam hay nhất 4

Top 9 Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Một thứ quà của lúa non” của Thạch Lam hay nhất

Bài văn phát biểu cảm nghĩ bài “Một thứ quà của lúa non” số 1 Nhà văn Thạch Lam tên thật là Nguyễn Tường Lân, sinh […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích đoạn trích “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi hay nhất 6

Top 9 Bài văn phân tích đoạn trích “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi hay nhất

Bài văn phân tích đoạn trích “Nước Đại Việt ta” số 3 Như ta biết, Cáo cùng với Hịch, Chiếu là những văn bản có tính […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 8

Top 9 Bài văn phân tích bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài văn phân tích bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” số 3 Chúng ta đã biết : Văn nghị luận viết ra nhằm […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích bài thơ “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của Hạ Tri Chương 10

Top 9 Bài văn phân tích bài thơ “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của Hạ Tri Chương

Bài văn phân tích bài thơ “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” số 9 Người ta thường hay nói “Sinh ra ở đâu thì […]
May 28, 2020
Top 7 Bài văn phân tích văn bản Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh hay nhất 12

Top 7 Bài văn phân tích văn bản Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh hay nhất

Bài văn phân tích văn bản “Ý nghĩa văn chương” số 2 Hoài Thanh (1909 – 1982) là cây bút phê bình xuất sắc. Những bài […]
May 28, 2020
Top 9 Bài văn phân tích người anh hùng Đăm Săn trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao-Mxây” 14

Top 9 Bài văn phân tích người anh hùng Đăm Săn trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao-Mxây”

Bài văn phân tích người anh hùng Đăm Săn số 4 Sử thi là một thể loại văn học độc đáo, Việt Nam ta đã sưu […]
May 28, 2020
Top 4 Bài văn phân tích “Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” của Nguyễn An Ninh 16

Top 4 Bài văn phân tích “Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” của Nguyễn An Ninh

Bài phân tích “Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” số 5 Nguyễn An Ninh (1899 – 1943) sinh ra […]